De kerstmarkten op 8 en 9 december j.l. waren een groot succes.
Onze diverse activiteiten hebben 6500 euro opgeleverd.
Dit bedrag hebben wij 14 december j.l. overgemaakt naar de
Stichting Vrouwen voor Vrouwen in Nepal